Eerste kijkdatum

  Laatste kijkdatum

  Liddatum*

  Installatie datum (indien bekend)

  Speltak*

  BeversWelpenVerkennersRowansJongerenstamStam

  Gegevens nieuw lid

  Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in. Met deze gegevens schrijven we je in als lid van Scouting. Verderop kun je eventueel aanvullende contactgegevens van je ouder(s)/verzorger(s) invullen.

  Voorletters*

  Voornaam*

  Achternaam*

  Geslacht*

  Geboortedatum*

  E-mailadres*

  Telefoonnummer

  Straat*

  Huisnummer*

  Postcode*

  Plaats*

  Wanneer de gegevens verborgen zijn, zijn ze niet inzichtelijk voor iedereen die de ledenlijst van de Scoutinggroep mag gebruiken. Alleen personen binnen de groep die de gegevens functioneel nodig hebben (zoals de penningmeester, het leidingteam en de ledenadministratie) hebben hiermee inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens.

  Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1

  Naam

  Telefoon

  E-mailadres

  Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2

  Naam

  Telefoon

  E-mailadres

  Beeldmateriaal

  Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.

  Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop mijn kind mogelijk te zien is.

  Plaats*

  Datum*

  Handtekening*

  Belangrijk

  Alleen leden die bij Scouting Nederland (via het groepssecretariaat) zijn ingeschreven, vallen onder de aanvullende collectieve verzekeringen van de Landelijke Vereniging.

  Inschrijving als lid van Scoutinggroep De Geuzen betekent automatisch lidmaatschap van de Landelijke Verening Scouting Nederland. Bij inschrijving wordt het lid ook autmatisch lid van de WOSM (jongens) of de WAGGGS (meisjes).

  Je gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland. Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens.

  Hoe ben je bij de geuzen terecht gekomen? (bv. via vrienden / evenement / google)