Lidmaatschap

Komen kijken?

Iedere nieuwe scout kan vier keer gratis en vrijblijvend komen kijken. Na vier keer kun je er voor kiezen om lid te worden. Dan geeft de speltakleiding een inschrijfformulier mee. Voor contactgegevens zie de desbetreffende

Contributie

  • Per kind          € 100,00 per jaar.
  • (Jongeren)stam € 65,00 per jaar.

Het contributie jaar loopt van 1 januari t/m 31 december

De betaling kan op twee manieren geschieden:

* U ontvangt in maart een rekening die u in een keer betaalt.
* Betaling in termijnen is ook mogelijk voor deze optie kunt u contact op te nemen met de penningmeester.