Blog – Koppelstock2024-04-18T21:57:53+02:00

De Koppelstock

De Koppelstock is het groepsblad van Scouting De Geuzen, gemaakt voor en door de leden. Verschillende speltakken schrijven artikelen voor dit groepsblad over activiteiten die ze tijdens verschillende opkomsten hebben gedaan. De redactie verzorgt ook vaste rubrieken. Dat zijn bijvoorbeeld: puzzels, kleurplaten, recept, survival tips en nog veel meer.

Daarnaast staan er verslagen in van groepsactiviteiten zoals een: JOTA, groepsdiner, overvliegdag, oliebollenactie en St. Jorisdag. Ook de avonturen tijdens kampweekenden en zomerkampen staan in de Koppelstock gepubliceerd. De Koppelstock komt ongeveer twee keer per jaar uit. Naast de papieren versie wordt de Koppelstock als Blog gepost op deze pagina.

Waar komt de naam Koppelstock vandaan?

“Koppelstock” was een naam van een veerman uit Brielle in de 80-jarige oorlog. Het was Koppelstock die in 1572 de afgedwaalde Watergeuzen mededeelde dat het Spaanse garnizoen Brielle had verlaten. Het was diezelfde Koppelstock die toen aan de burgers van Brielle kon mededelen dat de Watergeuzen Brielle “voor de Prins” zouden veroveren. Misschien dat het u nu duidelijk is waarom jaren geleden de naam “Koppelstock” voor ons groepsblad werd gekozen. Koppelstock was de berichtgever tussen de inwoners van Brielle en de Watergeuzen. Onze Koppelstock mag dan iets materieels zijn. Het doel komt enigszins overeen, namelijk het overbrengen van informatie.

Blogs als aanvulling

Ter aanvulling op de stukjes in de Koppelstock publiceren wij hier een paar keer per jaar een blog over interessante weetjes, gebeurtenissen en activiteiten over scouting of binnen de groep.

2202, 2020

Baden Powelldag

Blog|

Baden Powelldag 2020 Net voor de lockdown (22 februari) konden wij nog met zijn allen Baden Powelldag vieren. Dat was zo fijn. Baden Powell is de oprichter van de scouting. Hij heeft scouting opgericht in 1907. Zijn verjaardag was op 22 februari en scouts over [...]